Home > Life > Score Sheet > Canasta Score Sheet > Canasta Score Sheet 2

Canasta Score Sheet 2


Canasta Score Sheet 2
Canasta Score Sheet 2
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
Basic Basic
Melds Melds
Total Total
SCORE: Negative 0 - 1495 1500 - 2995 3000 - 4995 5000 - 6995 >= 7000 SCORE: Negative 0 - 1495 1500 - 2995 3000 - 4995 5000 - 6995 >= 7000
Canasta
15 50 90 120
- -
Canasta
15 50 90 120
- -
Jonola
50 50 90 120 150 150
Jonola
50 50 90 120 150 150
Samba Samba
Sambola Sambola
INITIAL MELD MINIMUM CARD POINTS
50 90 120 150
SCORE SHEET
for CANASTA, JONOLA, SAMBA & SAMBOLA
SCORE SHEET
for CANASTA, JONOLA, SAMBA & SAMBOLA
Team 1
Team 2
4
3
1
2
Round Round
1
6 6
7
5
2
3
4
5
7
50 90 120 15012015
Team 1
Team 2
15 120
INITIAL MELD MINIMUM CARD POINTS
Canasta Score Sheet 2